جمعه 26 دی‌ماه سال 1393
تیغه

هیچ کجا هیچ تسکینی نیست لعنت به این زندگی کثافت. کارد رسیده به استخوانم.