یکشنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1393
تو مرا به گریه می اندازی!


او رفت و با خود برد شهرم را
تهران پس از او توده‌ای خالی‌ست
آن شهر رویاهای دور از دست
حالا فقط یک مشت بقالی‌ست !