دوشنبه 27 تیر‌ماه سال 1390
پرایوسی یعنی چه؟؟؟؟شما می دونی پرایوسی یعنی چی؟؟؟ نه نمی دونی چون اگه می دونستی با وجودی که از وجود اینجا خبر داشتی هر چند وقت به چند وقت تکه نمی پروندی که مثلا: فلانی (ف.پ ) چطوره؟ خوب که چی؟؟ فک کردی خیلی باحالی ؟؟ فک کردی خیلی باهوشی؟؟ فک کردی چه کار بامزه ای که اینجا رو خوندی؟؟؟ نه آقا جون تو یه آدم مزخرف عوضی فضولی که معنی لغت حریم خصوصی نمی دونی چیه تو یه آدم آشغالی که فک می کنه خیلی باحاله . حالم ازت به هم می خوره