یکشنبه 17 مرداد‌ماه سال 1389
تو بغل 37 سالگی!!!

آقا من 37 سالم شد رفت پی کارش!!!آی حالم بده! آی حالم بده اونقدر که نگفتنی!! 

اصلا سر شدم از درد !!وای وای !!!

یعنی چی؟؟؟؟؟

اوا خاک تو سرم یعنی چی آخه؟؟؟؟؟؟؟