پنج‌شنبه 31 تیر‌ماه سال 1389
مغری در الکل

کلا همینطور که ملا حظه می کننین من کل مغزمو انداختم تو الکل بلکن یه ضد عفونی اساسی بشه شایدم به قول مامانی(مادر بزرگ مادریم مادر بابام مرده گفتم که بدونین!محظ اطلاع) خدای محمد کنه و اون قسمت خاطراطش بلکل بپکه و یه جماعتی کلا راحت بشن!!((ها ها حالا اگه کل مغزم مست کرد چی چون من که ظرفیت مرفیت ندارم.خدای محمد کنه که مست نکنه!!!!