یکشنبه 27 تیر‌ماه سال 1389
و این زندگی ت.خ.م.ی ما!

دیشب اومدم بخوابم طبق معمول چراغ خواب طرف خودمو روشن کردم کلنگ هم ک.و.نشو کرده بود و کپه اش رو گذاشته بود یهو برگشت چراغ خواب منو خاموش کرد و خیلی جدی گفت : شما اول تمکین کن بعد کتاب بخون !!!  واقعا تو این 9 سال این معرکه ترین حرف احمقانه ای بود که تا حالا زده بود از بی شمار حرف های احمقانه ای که زده . وای تا ساعت 2/ 3 صبح بلا انقطاع خندیدم چون وقتی اینو گفت بلافاصله دوباره کونشو کرد به منو خوابید . آخه چقدر الاغی گلنگ چقدر؟؟؟؟؟