یکشنبه 20 تیر‌ماه سال 1389
آقا بکش بیرون دیگه!


آقا من به چه زبونی باید به شما بگم که از من بکش بیرون! بیرون می فهمی بی رون!! بابا بی خیال شو دیگه چی می خوای از جون من حالا قطعا از جون من که نه از جون خوابای من ؟ واقعا چی می خوای بعد 11 سال هلک و هلک دیشب اومده بودی تو خواب من که بیا برو از استاد استاتیکمون واسه من نمره بگیر عین بختک چسبیه بودی به من که الا و بلا باید بری نمره منو بگیری !! اصلا اون موقع زنت کجا بود ؟ همین زنه که داری باهاش زندگی می کنی رو می گم همین خانوم خوشگله مو پر کلاغیه چشم سبزه ؟ هان؟ مامان جونت کجا بود ؟ اون خواهر دست به کمر سلیطتت کجا بود ؟ هان ؟ اصلا تو اینجا چی کار می کردی کی اومدی مگه فرنگ نبودی ؟ چرا نمی میری من کلا خیالم راحت بشه ؟ آخه من چند سال باید برم تراپی که تو نکبتو از زندگیم بندازم بیرون ؟ از جون من چی می خوای مرتیکه؟ چرا دست از سرم بر نمی داری ؟ من که نمره استاتیکت و همون موقها رفتم از اون استاد ک.و.ن نشورتون گرفتم تو الاغ عرضه نداشتی اون لیسانس ت.خ.م.ی تو تموم کنی زدن تو ک.و.نت و پرتت کردن از در دانشگاه بیرونت  ! باز نمره استاتیک میخوای چیکار مرتیکه؟ از اون سر دنیا هم خوابای منو ول نمی کنی مادر ج.ن.د.ه  د بکش بیرون سر جدت بزار ما لااقل شبا کپمونو راحت بزاریم حوالت به امامزاده ایفل !!!