سه‌شنبه 15 تیر‌ماه سال 1389
عقم می گیره ها!!

آی عقم می گیره از این زنان وبلاگ نویس ننر !!که از واژه استفراغ آور (شوشو) :عق (همسری):عق عق (شوهری)عق عق عق  بلا انقطاع استفاده می کنند حض هم می کنند واقعا چندش !!!لطفا لنگ و پاچه فمنیسم و وسط نکشین که این دو تا موضوع هیچ ارتباطی به هم نداره . یه جوری گوشت تنم با دیدن این کلمات شروع می کنه به ریختن!!مجددا عق!!(گلاب به روتون)